اخبار

معضل بیکاری مهم ترین چالش دولت است،از قاچاق کالا تا تعدیل کارگران،لشگر بیکاران بیشتر می شوند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: آن چیزی که متأسفانه کمتر به آن توجه شده است مسأله اشتغال است که در این میان اشتغال وجوه مختلفی دارد.

بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار کشور نشان می‌دهد که در فصل بهار امسال مجموع بیکاران و شاغلان کشور ۲۶ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۳۲۸ نفر بوده که از این تعداد ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر شاغل و ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۷۳ نفر نیز بیکار بوده‌اند.

خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان گلستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری کشور :
بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار کشور نشان می‌دهد که در فصل بهار امسال مجموع بیکاران و شاغلان کشور ۲۶ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۳۲۸ نفر بوده که از این تعداد ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر شاغل و ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۷۳ نفر نیز بیکار بوده‌اند.
بر پایه این گزارش، از ۲۱ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۳۱ مرد فعال در بازار کار کشور، ۲ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۷۷۶ نفر از مردان کشور در صف بیکاری قرار دارند و ۱۹ میلیون و ۵۵ هزار و ۳۵۵ نفر نیز شاغل بودند.
همچنین از مجموع ۵ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۱۹۷ نفر زن فعال در بازار کار کشور نیز یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۹۷ نفر بیکار و ۴ میلیون و ۲۵۳ هزار نفر شاغل هستند. همچنین ۱۹ میلیون و ۶۰۳ هزار نفر از کل بیکاران و شاغلان کشور در شهرها و ۷ میلیون و ۷۱ هزار نفر نیز در روستاهای کشور سکونت دارند.
(معضل بیکاری کهن ترین چالش دولت است،از قاچاق کالا تا تعدیل کارگران)
نرخ بیکاری شهرها ۱۴.۴ درصد و تقریبا دو برابر نرخ بیکاری در روستاها (۷.۸ درصد) است. در عین حال، بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۸.۸ درصد و نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۹ ساله ها نیز به عنوان مهمترین گروه جوینده شغل در کشور ۲۶.۴ درصد است که نسبت به میانگین نرخ بیکاری کشور که ۱۲.۶ درصد است، ‌ به بیش از ۲ برابر رسیده است.
نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور در فصل بهار امسال ۲۱.۱ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۴۴.۶ درصد بود. بخش کشاورزی ۱۸.۷ درصد از کل اشتغال کشور را معادل ۴ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۴۵ نفر ایجاد کرده و سهم بخش صنعت نیز از اشتغال زایی به میزان ۳۱.۵ درصد و تعداد شاغلان نیز ۷ میلیون و ۳۴۲ هزار نفر است.
بخش خدمات به عنوان بزرگترین ظرفیت اشتغال زایی کشور، ۴۹.۸ درصد کل اشتغال کشور را ایجاد کرده و شاغلان این بخش ۱۱ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۹۱ نفر است. سهم زنان نسبت به مردان در اشتغال بخش خدمات کشور بیشتر بوده و معادل ۵۱.۳ درصد است.
این گزارش بسیج حاکی است، از ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر از کل شاغلان کشور، ۲ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۴۵۲ نفر دارای اشتغال ناقص بوده (یعنی در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار می کنند و در مرز بیکاری و اشتغال قرار دارند)، در عین حال، ۹ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۱۱۷ نفر نیز در ایام هفته بیشتر از حد استاندارد در محل کار خود حاضر شده و اضافه کاری می‌کنند.
اهمیت معضل بیکاری در بین جوانان و اهمیت دادن به بخش تولید داخلی ما را بر آن داشت تا گفتگویی با عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ترتیب دهیم.
(معضل بیکاری کهک ترین چالش دولت است،از قاچاق کالا تا تعدیل کارگران)
عباس صلاحی، عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به مهم ترین چالش های دولت در حل معضل بیکاری گفت: معضل بیکاری و اشتغال زایی برای جوانان مملکت یکی از مهم ترین چالش های دولت در سال های پیش رو خواهد بود.
وی افزود: آن چیزی که متأسفانه کمتر به آن توجه شده است مسأله اشتغال است. در این میان اشتغال وجه های مختلفی دارد از این رو اشتغال کلان با به کار گیری بخش تولید و راه اندازی کارخانجات بزرگ تنها بخشی از معضل بیکاری را پوشش می دهد.البته بخشی دیگری از اشتغال که کمتر به آن توجه شده است عدم حمایت از کارخانجات کوچک و یا حتی بزرگ و ورشکستگی آن ها در اثر اوضاع وخیم اقتصادی و رکود به وجود آمده است.
صلاحی عنوان کرد: بر همین اساس کارخانجات زمانی تولیداتشان بازار مصرف کننده را پوشش می داد امروز به واسطه اوضاع بد اقتصادی تعطیل و اغلب کارگران آنها تعدیل شدند. اما در این میان انتظار می رفت که دولت از کارخانجات تعطیل شده حمایت لازم را انجام دهد که این اتفاق نیفتاد.
این نماینده سابق مجلس با تأکید بر حمایت از تولید داخل گفت: اگر از این کارخانجات حمایت شود در واقع حمایت از کارگران بیکار و تعدیل شده است که می توان با این کار بخشی از معضل بیکاری را جبران کرد.
وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از کارگران کارخانجات زمانی شغلی داشتند اما امروز بیکار هستند البته اگر علت ورشکستگی کارخانجات را بررسی کنیم به علل مختلفی پی خواهیم برد که از این میان می توان به قاچاق کالا و باز بودن درب های مرزهای کشور اشاره کرد. امروز قاچاق کالا گریبان تولید داخلی و اقتصاد کشور را گرفته است و ضربات سنگینی را بر پیکره آن وارد نموده است.

صلاحی خاطرنشان کرد: قاچاق کالا موجب شد تا بسیاری از کالاهای داخلی در بازار مصرف به فروش نرسد و از طرف دیر تعدیل نیروهای کارخانجات مختلف و نیز نبود نقینگی دست به دست هم داد تا روز به روز بر جمعیت بیکاران کشور افزوده شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید