اخبار

بیمه بیکاری،مُسَکنی که درد را کاهش می دهد.اما !!!

اما درمان نمی کند/ سهمیه اشتغال برای افراد بیکار،سازنده ترخواهد بود

پرداخت تنها حقوق در زمان بیکاریِ ناخواسته توسط تأمین اجتماعی از نمونه تدابیر حمایتی به شمار می رود که به اعتقاد برخی از کارشناسان سازنده و مؤثر نیست.

پرداخت حقوق در زمان بیکاریِ ناخواسته توسط تأمین اجتماعی از نمونه تدابیر حمایتی به شمار می رود که به اعتقاد برخی از کارشناسان سازنده و مؤثر نیست.
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگری استان گلستان، پرداخت بیمه بیکاری در زمان بیکاریِ ناخواستۀ افرادی که شاغل بوده اند از تدابیری به شمار می رود که در شرایطی وخیم و طاقت فرسای از دست دادن شغل، شاید تأمین کنندۀ بخشی از نیازهای معیشتی افراد بیکار شده خواهد بود.
اگرچه ، این حمایت ها و قوانین وضع شده در این خصوص، مثبت، سازنده و کارآمد به نظر می رسد، اما کم نیستند کارشناسان و صاحب نظرانی که اساساً فقط بیمه بیکاری را ساز و کاری منطقی و معقولانه نمی‌دانند و بر لزوم بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با آن تأکید می ورزند.
بر اساس قوانین و ضوابط تعریف شده، سقف پرداخت مقرری در زمان بیکاری حداکثرنزیک به 50 ماه است و بعد از آن، فرد از پوشش حمایتی مذکور محروم خواهد شد.
یعقوبی فرمسئول سازمان بسیج کارگری استان ، با اشاره به نقش حائز اهمیت و تعیین کننده کارو اشتغال در ترقی و تعالی اجتماعی، اقتصادی وابعاد شخصیتی انسان، اظهار داشت: در سایه کار ،تلاش و اشتغال، معیشت ، بقای اقتصادی انسان تضمین و تأمین می شود.
وی اضافه نمود: گرچه بیمه بیکاری به عنوان یکی از بسته های حمایتی در زمان بیکاری و محروم شدن از اشتغال،کمک حالی مناسب برای ادامه و گذران امور اقتصادی است، اما بدلیل محدود بودن این زمان و حداکثر سقف 50 ماه و رها شدن فرد بیکار بعد از این بازه زمانی ، از نارسایی ها و نقصان های قابل توجه این طرح بوده که باید نسبت به اصلاح و باز بینی آن اقدام اساسی انجام گیرد.
ایشان اظهارداشتند: شیوه های این چنینی هرگونه نبوغ، خلاقیت، تلاش و کوشایی را از فرد بیکار شده سلب نموده و اساساً این شیوه ها هیچ کمکی به اشتغال و تولید ملی کشور نداشته و اقبال عمومی جامعه نیز چندان قابل توجه نیست.
وی افزود: پرداخت مقرری بیکاری زمانی مثبت و سازنده خواهد بود ؛ که در بازه زمانی حداکثر 50 ماهه، شرایط و بستری مناسب برای اشتغال به کار مجدد افراد و گروه های بیکارشده ؛ به‌صورتی تضمین شده فراهم گردد، در غیر اینصورت، پرداخت حقوق بیکاری منافع و مصالح عمومی و کلان کشور را تأمین نخواهد کرد و جز سنگین تر شدن بار هزینه های نهادهای حمایتی و سازمان تأمین اجتماعی ؛ نتیجه دیگری را نخواهد داشت.
یعقوبی فرگفت: باید شرایطی لحاظ شود که اساساً امنیت شغلی افراد با ثبات و افزایش بیشتری تامین شود و در صورت بی کار شدن فرد؛ در مرحله بعدی با حقوق بیکاری آن هم بصورت محدود، جبران مافات و کمک حالی مناسب برای ادامه و گذران امور اقتصادی تا بازگشت مجدد ایشان به فضای کاری باشد. بطوریکه سهمیه اشتغال برای افراد بیکار،سازنده تر از پرداخت مقرری بیکاریخواهد بود.
وی در خاتمه یادآور شد: حمایت از کارفرمایان و واحد های تولیدی ، جهت جذب و اشتغال بکار افراد بیکار شده و تعریف مشوق‌های حمایتی و قانونی ، نظیر معافیت های مالیاتی برای کارفرمایانی که به جذب افراد و گروه های بیکار همت می گمارند، حمایت از تولید و فراهم ساختن بستر و شرایط لازم برای مشارکت و سرمایه گذاری های بخش خصوصی از نمونه تدابیری است که با اتکای به آن امنیت و ثبات شغلی تقویت می شود و به تبع آن، ضریب شیوع بیکاری نیز به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

اضافه کردن دیدگاه جدید