اخبار

مهندس امر اله عباسی ؛ رییس شورای راهبردی و هیئت اندیشه ورزسازمان بسیج کارگری استان گفت:

از جمله عواملی که در رکود استان در سالیان گذشته نقش داشته ،عدم پایه گزاری صنابع سنگین و پرداختن بیش از حد به صنایع تبدیلی بوده است

طرح هایی که همواره شاهد اجرای آن بودیم طرح های صنایع سنگین بود و در حوزه توسعه صنایع تبدیلی و بخش کشاورزی غفلت هایی صورت گرفته که این غلفت باعث رکود استان شده است.

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری گلستان ، مهندس امر اله عباسی ؛ رییس شورای راهبردی و هیئت اندیشه ورزسازمان بسیج کارگری استان در گفت و گو با این خبرگزاری گفت: از جمله عواملی که در رکود استان در سالیان گذشته نقش داشته ،عدم پایه گزاری صنابع سنگین و پرداختن بیش از حد به صنایع تبدیلی بوده است و طرح هایی که همواره شاهد اجرای آن بودیم طرح های صنایع سنگین بود و در حوزه توسعه صنایع تبدیلی و بخش کشاورزی غفلت هایی صورت گرفته که این غلفت باعث رکود استان شده است.

وی تصریح کرد: قوانین دست و پاگیر و افزایش نرخ بیمه و مالیات و بروکراسی شدید اداری از جمله موانع راه تولیدگران است و ما معتقدیم که در استان های کمتر توسعه یافته ای همچون گلستان ، سهم بیمه کارفرما باید نسبت به استان های توسعه یافته ،کمتر باشد و ضرورت دارد گلستان به عنوان یک استان محروم بیشتر مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی عوامل بیکاری در استان اظهار کرد: قاعدتا رکودی که قبلا در استان حاکم بود و به تدریج تشدید شد بر نرخ بیکاری استان تاثیرگزار بود اما نمیتوان از نقش دانشگاه های استان نیز غافل شد چراکه دانشگاه های استان لازم است نیروی انسانی ماهر و متخصص تربیت کند که متاسفانه فعلا شاهد این موضوع نیستیم .

عباسی با اشاره به نقش دانشگاه ها در حوزه های اقتصادی افزود: در حال حاضر توازنی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و دانشگاه ها متناسب با نیاز بازار کار نیرو متخصص تعلیم نمی دهند و معمولا در زمینه هایی که نیاز بازار کار نیست نیروی انباشته داریم.

وی گفت: یکی از شاخصه های مهم اقتصاد مقاومتی ، حمایت از تولید کالای ایرانی در گذشته هم بوده است و فاکتور هایی نظیر برون گرایی و دورن زایی یا عدالت اقتصادی-اجتماعی همه مواردی بوده که به حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی بازمیگردد اما اکنون در شرایط فعلی نمیتوان از حجم تاثیر این اقدامات سخن گفت چراکه با نگاه به شاخصه های اقتصادی میتوان فهمید که اقدامات دولت در این حوزه موثر بوده یا خیر؟

وی در پایان به نقش بسیج کارگری در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: طبعا نقش بسیج کارگری در افزایش حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی ، نقش به سزایی است ، البته ما زمانی که صحبت از بسیج می کنیم قاطبه مردم را در نظر میگیریم چراکه هرجا قاطبه مردم با یک موضوع همراه بودند ، آن مسئله حل شده و مشکلات مرتفع گردیده ؛لذا هدایت مردم از طریق بسیج به سمت حمایت از کالای ایرانی حائز اهمیت است و همچنین بسیج میتواند با شناسایی مشکلات و اختلالات در تولید کمک قابل توجهی به بخش دولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی کند.

اضافه کردن دیدگاه جدید