مهمترین مشکل در استان پایین بودن نقدینگی و سرمایه در گردش برای فعالان بخش اقتصادی است

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری گلستان گلستان ، مهندس امیر حسین ساداتی ؛ مدیر موفق تولید استان گلستان در حوزه صنعت و تولید در گفت و گو با این خبرگزاری گفت: مهمترین مشکل در استان پایین بودن نقدینگی و سرمایه در گردش برای فعالان بخش اقتصادی است ، از سوی دیگر واحد های صنعتی در این استان نوپا بوده اند و عمده سرمایه آنها جهت ایجاد زیر ساخت و سرمایه ثابت هزینه شده است که با توجه به نوپا بودن این استان قیمت تمام شده زیر ساخت نسبت به استان های قدیمی بالاتر است و در قیمت تمام شده نیز اثر می گذارد. لذا تزریق تسهیلات با نرخ بهره ای که سایر استانها دریافت می کنند کمکی به حل مشکل نمی کند.