سردار شهید اوستا عبدالحسین برونسی شهیدی از جنس کار و کارگری در جامعه واز فرماندهان والامقام جنگ ایران عراق بود.

شهید اوستا عبدالحسین برونسی
سردار شهید اوستا عبدالحسین برونسی شهیدی از جنس کار و کارگری در جامعه واز فرماندهان والامقام جنگ تحمیلی ایران وعراق بود.
شهید اوستا عبدالحسین برونسی متولد 1321 روستای «کدکن» از توابع تربت حیدریه در استان خراسان رضوی و شهید شده در 23 اسفند 1363 در شرق دجله و در عملیات بدر پیکرش طبق وصیتش مفقود می‌شود. اما انگار خدا بار دیگر می‌خواهد که عبدالحسین برونسی نوید وحدت بشود.