بازدید فرمانده سپاه نینوا گلستان از کارخانه شیمی پژوهش تجارت فردوسی استان

بمناسبت هفته کار و کارگر سردار ملکشاه کوهی فرمانده سپاه نینوا گلستان از کارخانه شیمی پژوهش تجارت فردوسی استان شهرک صنعتی آق قلا بازدید بعمل آمدند. در حاشیه این بازدید مرحله جدید رزمایش کمک مومنانه با توزیع 300 بسته کمک معیشتی مواد غذایی به همت سازمان بسیج کارگری سپاه نینوا اجرا شد.