مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه نینوا استان گلستان ، از واحدهای صنعتی و تولیدی واقع در شهرک صنعتی حیدرآباد گرگان بازدید واز نزدیک با کارگران و کارفرمایان دیدارو گفتگو نمودند.

<p>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری گلستان،سرهنگ پاسدار امیرعلی یعقوبی فر، مسئول سازمان بسیج کارگری استان گلستان به همراه مدیران این سازمان از واحدهای صنعتی و تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره یک ،حیدرآباد گرگان بازدید واز نزدیک با کارگران و کارفرمایان دیدارنمودند. هدف از این بازدید بررسی اجرای برنامه های بسیج کارگری درشهرستان گرگان که در راستای برنامه های بسیج کارگری از جمله رفع موانع کار و تولید در سال حمایت از کالای ایرانی ونیز تکریم شان و منزلت کارگرایرانی و انقلابی است انجام می شود.