سرهنگ پاسدار امیرعلی یعقوبی فر مسئول سازمان بسیج کارگری استان گلستان ؛ در خلال برگزاری همایش استانی فرماندهان حوزه ها ،پایگاهها ،سرحلقه ها، مربیان و کارگران بسیجی در علی آباد کتول ،

مسئول سازمان بسیج کارگری استان گلستان درجمع فرماندهان وبسیجیان جهادگر و انقلابی کارگر استان گلستان.
سرهنگ پاسدار امیرعلی یعقوبی فر مسئول سازمان بسیج کارگری استان گلستان ؛ در خلال برگزاری همایش استانی فرماندهان حوزه ها ،پایگاهها ،سرحلقه ها، مربیان وبسیجان در علی آباد کتول ، در مصاحبه با خبرنگار بسیج، با تاکید بر لزوم ورود بسیج با تمام قدرت و توان در عرصه اشتغال و تولید در سال تولید و اشتغال ملی.

آخرین اخبار