1
2
3

به گزارش خبرنگار  سازمان بسیج کارگری گلستان،امرالله عباسی مسئول شورای بسیج کارگری استان در مصاحبه با خبرنگار بسیج، با تاکیدبر لزوم ورود بسیج با...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری سپاه نینوا ، دکتر حسین کریمی اول، جانشین فرماندهی سپاه نینوا استان گلستان اظهار کرد: بحث رکود عوامل زیادی دارد...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری سپاه نینوا ، دکتر سعیدمازندرانی مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در گفتگو با خبرنگار بسیجاظهار...