1
2
3

"امسال روز قدس با سال های دیگر فرق دارد. فلسطینی ها هم در ماه رمضان گذشته و هم ماه رمضان امسال فداکاری بزرگی از خودشان نشان داده اند....

بمناسبت هفته کار و کارگر سردار ملکشاه کوهی فرمانده سپاه نینوا گلستان از کارخانه شیمی پژوهش تجارت فردوسی استان شهرک صنعتی آق قلا بازدید بعمل آمدند...

حقیقتا که شهداء، شاهدان ی و حاضر و ناظر بر اعمال هستند که باید به این مسئله مراقب رفتار و کردار خود در امور باشیم تا شرمنده شهداء نشویم. تلاش و...

اخبار کار و تولید

آخرین اخبار